3 Công Khai Học Kì I Năm Học 2016 – 2017

3 Công Khai Học Kì I Năm Học 2016 – 2017

Biểu mẫu 05 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH   THÔNG BÁO Cam kết…