Biểu mẫu 05 Cam kết CLGD cuối năm 18-19   PHÒNG GD&ĐT BẮC TÂN UYÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 STT
LỄ TỔNG KẾT 2018 – 2019

LỄ TỔNG KẾT 2018 – 2019

NGÀY 22/5/2019, TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019. SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN BIẾN CỦA BUỔI LỄ