Biểu mẫu 05 Cam kết CLGD cuối năm 18-19   PHÒNG GD&ĐT BẮC TÂN UYÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 STT