LỄ TỔNG KẾT 2018 – 2019

LỄ TỔNG KẾT 2018 – 2019

NGÀY 22/5/2019, TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019. SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN BIẾN CỦA BUỔI LỄ