Các mẫu đánh giá cuối năm của Tiểu học

Các mẫu đánh giá cuối năm của Tiểu học

mời quý Thầy Cô click vào các file để tải về Phieu-bo-sung-ly-lich-CBCCVC 2020 MAU_DG&PL CB,CC,VC_NAM_2020 MẪU ĐÁNH GIÁ CHUẨN HT,PHT GDPTBIỂU MẪU 05-Trường tổng hợp_gv BIỂU MẪU 05-Trường tổng hợp_gv BIỂU MẪU 04- Bảng tổng hợp kết quả đánh…
LỄ TỔNG KẾT 2018 – 2019

LỄ TỔNG KẾT 2018 – 2019

NGÀY 22/5/2019, TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019. SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN BIẾN CỦA BUỔI LỄ