STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

72/PGDĐT-TCCB

05/03/2018

CV số 72/PGDĐT-TCCB V/v hướng dẫn thực hiện chế độ cho nữ giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè.

2

14/2018/TT-BGDĐT

12/09/2018

Chuẩn Hiệu trưởng mới và chuẩn Giáo viên mới đề nghị Giáo viên đọc để thực hiện trong năm học 2018 – 2019