Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức; Đánh giá xếp loại giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2016 – 2017

tải về tại đây: tải xuống266-TCCB