LỄ TỔNG KẾT 2018 – 2019

NGÀY 22/5/2019, TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH DIỄN BIẾN CỦA BUỔI LỄ

 

IMG_0575

 

IMG_0568

IMG_0529

IMG_0530

 

IMG_0533

IMG_0535

IMG_0541

IMG_0544

IMG_0545

IMG_0546

IMG_0579 IMG_0582 IMG_0586 IMG_0591

IMG_0626IMG_0598 IMG_0602 IMG_0610 IMG_0615 IMG_0620 IMG_0627 IMG_0636 IMG_0632 IMG_0630 IMG_0644 IMG_0641 IMG_0656 IMG_0658 IMG_0660 IMG_0665 IMG_0673 IMG_0674 IMG_0677 IMG_0678 IMG_0680 IMG_0679